fbpx
Kuhu Näitab Ühiskonna Pulss Järgmiseks?

Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1. Üldised tingimused kehtivad www.sinuhoroskoop.ee kliendi (edaspidi ostja) ja www.sinuhoroskoop.ee (edaspidi müüja) omaniku Pars Fortunae OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.sinuhoroskoop.ee. Kui ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Müüja ja ostja soovivad kaubelda www.sinuhoroskoop.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.

1.5. Müüja koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Tellimuse esitamine

2.1. Ostja valib e-poest soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi.

2.2. Ostja kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobiva maksemeetodiga. Palume ostjal kontrollida enne tellimus/arve tasumist, et tellimus/arves toodud andmed vastavad ostja tegelikule soovile.

2.3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse ostjale tellimus/arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.5. Müüja ja ostja vahel jõustub müügileping alates ostja poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

3. Kauba hind

3.1. www.sinuhoroskoop.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2. Müüja jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.3. Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja hindade kohta on toodud punktis „Kohaletoimetamine”.

4. Ostmine

4.1. E-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.

4.2. Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

4.3. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

4.4. Lehel „Ostukorv” saab soovi korral veel muuta ostukorvi sisu. Pärast tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui katkestate tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud, võib alustada maksmist.

5. Maksmine

5.1. E-poes saab maksta valitud kauba eest pangaülekandega, pangalingiga või krediitkaardiga.

5.2. NB! Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb e-panga lehelt väljuda vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus ning ostu kinnitamiseks saadetakse ostjale arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

5.3. E-poes teostatud ostud vaadatakse läbi ajavahemikus 10.00-16.00.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Ostjal on võimalik kaup kätte saada läbi Itella smartposti pakiautomaatidest.

6.2. Kõik e-poest ostetud kaubad jõuavad ostja poolt valitud postiautomaati või tellitud aadressile ühe kuni viie tööpäeva jooksul (Eesti Vabariigi piires). Kui tellimus on esitatud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani pühadele järgnevatel tööpäevadel. Kui toote juures on märgis “järeltellimisel” on tarneajad pikemad ning sel juhul tuleks www.sinuhoroskoop.ee klienditeenindusega ühendust võtta ning küsida tarneaja pikkuse kohta lisainfot.

6.2.1 Allahindlusperioodil sooritatud ostud jõuavad ostajani maksimaalselt 14 tööpäevaga.

6.3. Itella SmartPOSTi kohaletoimetamise hind on 2.99 € (hind sisaldab käibemaksu). Üle 100€ suuruste tellimuste kohaletoimetamine on tasuta.

7. Kauba tagastamine

7.1. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi 30 päeva jooksul (v.a kauba tagasisaatmise transpordikulu).

7.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

7.3. Originaalpakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata. Ainult juhul, kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta ostja rikutud pakendi eest. Kui ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7.4. Juhul, kui ostja avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua ostjani heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab ostja kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil info@sinuhoroskoop.ee.

7.5. Müüja vastutab ostja poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle ostjale.

7.6. Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui ostja on mittesobiva kauba müüjale tagastanud, viimane on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.

7.7. Kauba tagastamiseks tuleb Itella smartposti kaudu kaup tagasi saata kasutades sama koodi, millega kaup kätte saadi. Saadetisele tuleb juurde panna tagastusleht.

8. Ostja isikuandmete töötlemine

8.1. Müüja kasutab ostja poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik ostja poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba ostjale kättetoimetamiseks.

8.2. Müüjal puudub juurdepääs ostja pangaandmetele internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel.

9. Müügigarantii ja pretensiooni esitamine

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates kauba ostjale üleandmisest. Ostjale kauba müümise korral eeldatakse, et kuue kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Ostja kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest viivitamatult, hiljemalt seitsme päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2. Ostjal on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@sinuhoroskoop.ee. Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja ja ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.

9.6. Kõikidel www.sinuhoroskoop.ee veebipoes müüdavatel toodetel on ühe aastane garantii. Kaebuse esitamise õigus kehtib kauba ostjale üleandmisest alates kaks aastat.

9.7. Garantii ei laiene kuluosadele nagu näiteks harjased, mopid, HEPA filtrid ning akud. Akudele kehtib 6 kuu pikkune garantii.

10. Puudusega kauba korral on ostjal õigus:

10.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

10.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

10.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

10.2.2. parandamine ebaõnnestub,

10.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

10.2.3. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10.3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

10.3.1. toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus;

10.3.2.toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;

10.3.3. mehhaaniliste vigastuste korral;

10.3.4. rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;

10.3.5. tootel puudub ostutšekk või arve.

10.4. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastad e-posti aadressil: info@sinuhoroskoop.ee. Kaup tuleb tagastada kasutades pakiautomaati.

11. Muud tingimused

11.1. Müüja kasutab ostja poolt antud isikuandmeid ainult ostja ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks (ostja nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. Kaupade eest tasumiseks kasutatavate interneti pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud (andmete teisaldamine salajasele kujule) andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

11.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad ostja ja müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii ostjal kui müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.